Blog

Edukativna prevadavanja

Edukativna prevadavanja

Muh matica umirovljenika Grada Osijeka održala je za svoje članove u suradnji s Udrugom Zdrav život dvije tribine vezane za reumatske i cerebrovaskularne bolesti.

Na predavanjima je bilo prisutno više od 70 naših članova. Doktor Dragutin Kadoić održao je vrlo stručno i korisno predavanje o moždanom udaru i bolestima koje pogađaju osobe treće životne dobi.Našim članovima odgovorio je na sva postavljena pitanja, te su oni dobili sve potrebne informacije vezane uz  njihove zdravstvene probleme.

Zahvaljujemo se ovim putem Udruzi Zdravi život na dobroj suradnji.

Comments

No comment yet.

Leave a Reply